YHDISTYKSET

Hajala on yhdistysten osalta aktiivinen kylä. Monet yhdistykset tarjoavat toimintaa ja palveluita kaikille kyläläisille. 

Yhdistystoiminnasta on keskeistä tietää, että Hajalassa on helppo olla aktiivinen kyläläinen / kaupunkilainen / kansalainen. Vaihtoehtoja on monia ja uudet toimijat tervetulleita! Toinen keskeinen juttu on se, että toimintaan voi ja kannattaa osallistua myös muulla tavoin kuin yhdistysten hallituksissa mukana olemalla.

Yhdistyskohtaisesti toimintaa järjestetään niin jäsenistöille, kuin kaikille kyläläisille avoiminakin juttuina – siksi kannattaakin seurata esimerkiksi kylän sähköpostilistaa ja kylän FB-ryhmää.

Uudet toimijat ovat lämpimästi tervetulleita kaikkiin yhdistyksiin ja toimikuntiin toimimaan niin satunnaisten tapahtumien järjestelyissä kuin vakituisemminkin hallitustyöskentelyn kautta. Samaten uudet jäsenet ovat aina tervetulleita. 

Hajalalaiset touhuavat paljon yhdessä!

HAJALAN KYLÄYHDISTYS RY

Hajalan kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta sekä toimia niiden asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä ja harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.
Tästä Kyläyhdistyksen sivulle

HAJALAN MARTTAYHDISTYS RY

Hajalan Marttojen toiminta noudattaa tuttua hyväksi havaittua kaavaa; on marttailtaa, kässäkerhoa, teatterikäyntejä, retkiä sekä paljon muuta. Martat toimivat Hajalan kylässä aktiivisesti ja Marttojen retkille osallistuu usein muitakin Marttojen lisäksi.

Hajalan Martoilla on pitkät perinteet  ja perustajajäseniä on edelleen mukana yhdistyksen toiminnassa. Hajalan Martat juhli vuonna 2019 40-vuotisjuhlaansa. 

Tästä Hajalan Marttojen sivuille

HAJALAN METSÄSTYSSEURA RY

Hajalan Metsästysseura toimii Salon seudun riistanhoitoyhdistyksen alueella ja kuuluu Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiriin. Hajalan Metsästysseura harjoittaa vuokraamillaan mailla järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua. Lisäksi seurassa harrastetaan ampumaurheilua ja kennel-toimintaa. 

Tästä Hajalan Metsästysseuran sivuille

HAJALAN VESIOSUUSKUNTA RY

Hajalan Vesiosuuskunta hallinnoi ja omistaa pääosin 2016-2017 rakennetun viemärilaitoksen sekä omistaa kylälle samassa yhteydessä rakentamansa vesijohdon sekä valokuituverkon. Kun haluat tietää enemmän kylän vesijohto- tai viemäriverkostosta tai sinua kiinnostaa valokuituverkko, tutustu Hajalan Vesiosuuskunnan omaan nettisivuun, josta saat lisää tietoa näistä.

Tästä Vesiosuuskunnan sivuille

MLL HAJALAN YHDISTYS

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hajalan yhdistys järjestää kylän lapsiperheille monenlaista toimintaa. Keskiviikkoisin koululla on alle kouluikäisten temppukerho, torstaisin Kerholassa kokoonnutaan perhekahvilassa ja kesäisin järjestetään Myllytyryllä parin viikon mittainen uimakoulu. Lisäksi tehdään satunnaisesti myös erilaisia teatteri- yms. retkiä ja osallistutaan erilaisten tapahtumien järjestämiseen kylällä.

Tästä Hajalan MLL:n sivuille