HAJALASSA KOULU JA PÄIVÄKOTI SAMASSA PIHASSA

Hajalan koulu ja päiväkoti toimivat rinnakkain osoitteessa Vanha Turuntie 896. Koulu ja päiväkoti sijaitsevat uskomattoman kauniissa ja perinteikkäässä varsinaissuomalaisessa maalaismaisemassa. Kiinteistöä ympäröivä maisema on inventoitu valtakunnallisestikin arvokkaaksi maisema-alueeksi.

HAJALAN KOULU

Hajalan koulu on lähikoulu pienen yksikön vahvuuksin. Kaikki koululaiset tuntevat toisensa ja koululaisten vanhemmat ovat tiiviisti mukana kodin ja koulun yhteistyössä. Jokainen oppilas kuuluu nk. kummiperheeseen, jossa on oppilaita eri vuosiluokilta. Esimerkiksi opintoretkillä toimitaan näissä ryhmissä isommat pienempiä auttaen.

Hajalan koulussa opetuksen toimintatavavoissa korostuu monipuolisuus ja toiminnallisuus. Koulun metsäinen luontoympäristö ja sopivan kokoiset ryhmäkoot antavat mahdollisuuksia käyttää oppimisympäristöä koulupäivän aikana monipuolisesti. Hajalassa koulun aikuisilla on aikaa jokaiselle oppilaalle hyvin. Oppituntien pitäminen luonnossa kulkien tai koulun pihapiirissä olevassa metsäluokassa on Hajalassa arkea. Koulun vieressä oleva pieni turvallinen metsäalue “Mettis” inspiroi lapsia välituntisin erilaisiin mielikuvitusleikkeihin ja lapset ovat rakentaneet sinne majoja kyläläisten lahjoittamilla rakennustarvikkeilla.

Hajalan koulu on ollut mukana Liikkuva Koulu –hankkeessa jo pilottivaiheesta asti. Koulun pihapiirissä sijaitseva urheilukenttä on koululaisilla ahkerasti välituntikäytössä. Hajalan koulussa välituntiliikunta on aktiivista ja monipuolista. Erilaisten  leikkien lisäksi pelataan hyvin sekalaisin kokoonpanoin muun muassa lentopalloa, sulkapalloa, sählyä sekä jalkapalloa. Talviaikaan luistellaan ja pelataan jääkiekkoa. 

Tableteilla tutustutaan digitaaliseen maailmaan

Hajalan koulussa toimintaa ohjaa paljon se fakta, että hyvinvoiva lapsi jaksaa sekä oppii paremmin ja on myös levollisempi, motivoituneempi ja tyytyväisempi. Siksi siihen myös todella panostetaan ja sitä pyritään kouluyhteisössä ja perheiden yhteistyöllä edesauttamaan.

Koulu panostaa myös oppilaiden itsetuntemuksen kehittämiseen, koska uuden oppimisen halu ei nouse, jos ei tiedä, mikä on itselle tärkeää. Näiden lisäksi digitaalisen oppimisen rinnalla keskeisiä teemoja ovat viime aikoina olleet lukemiseen innostaminen sekä kaveritaidot.

Kylämme koulussa työskentelee vakituisesti kolme luokanopettajaa, kaksi koulunkäyntiohjaajaa sekä keittäjä-siistijä. Viikoittain koululla työskentelee lisäksi englannin/saksan kielen lehtori ja laaja-alainen erityisopettaja. Rehtorin velvollisuuksista vastaa 5-6 luokan opettaja. Koulun 1-6 luokkien opetus tapahtuu yhdysluokkaperiaatteella: 1-2 lk, 3-4 lk ja 5-6 lk. Koulussa on viime vuosina ollut noin 50 oppilasta. 

Hajalan koulussa toimintaa ohjaa paljon se fakta, että hyvinvoiva lapsi jaksaa sekä oppii paremmin ja on myös levollisempi, motivoituneempi ja tyytyväisempi. Siksi siihen myös todella panostetaan ja sitä pyritään kouluyhteisössä ja perheiden yhteistyöllä edesauttamaan.

Koulu panostaa myös oppilaiden itsetuntemuksen kehittämiseen, koska uuden oppimisen halu ei nouse, jos ei tiedä, mikä on itselle tärkeää. Näiden lisäksi digitaalisen oppimisen rinnalla keskeisiä teemoja ovat viime aikoina olleet lukemiseen innostaminen sekä kaveritaidot.

Kylämme koulussa työskentelee vakituisesti kolme luokanopettajaa, kaksi koulunkäyntiohjaajaa sekä keittäjä-siistijä. Viikoittain koululla työskentelee lisäksi englannin/saksan kielen lehtori ja laaja-alainen erityisopettaja. Rehtorin velvollisuuksista vastaa 5-6 luokan opettaja. Koulun 1-6 luokkien opetus tapahtuu yhdysluokkaperiaatteella: 1-2 lk, 3-4 lk ja 5-6 lk. Koulussa on viime vuosina ollut noin 50 oppilasta. 

Tableteilla tutustutaan digitaaliseen maailmaan

Hajalan koulussa on käytössä muun muassa tilavat luokkahuoneet, ruokala / voimistelusali, erityisopettajan / terveydenhoitajan huone sekä teknisen työn tila. Digitaaliset laitteet ovat mukana koulutyössä, sisä- ja ulkotiloissa. Sen lisäksi koulussa on myös ajanmukainen tietokoneluokka.

Hajalan koulu on perustettu vuonna 1909 ja  yli satavuotias hirsirakennus voi ja hengittää edelleen hyvin.

Kotikoulutoimikunta

Koulussamme toimiva vanhempaintoimikunta, on yksi tärkeimmistä kodin ja koulun välisistä yhteistyömuodoista. Toimikunnan tarkoituksena on auttaa ja tukea koulun henkilökuntaa, sekä kehittää ajatuksia ja ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseen. Toimikunta on mukana järjestämässä erilaisia koulun tapahtumia. Perinteisiä tapahtumia ovat koululaisten diskot syksyisin ja keväisin, joulumyyjäiset ja ystävänpäivän tienoon talvirieha. Yhteisöllisissä tapahtumissa kylän yhdistykset ovat olleet myös mukana toteuttamassa aktiviteetteja koululaisten perheille. 

Hajalassa koulun vanhempaintoimikunta vastaa myös keskiviikon nuorisoiltojen valvonnasta. Siellä toimitaan lasten kanssa “koko kylä kasvattaa” -periaatteella. 

Järjestettävien tapahtumien tuotot käytetään koulun hyväksi mm. ylimääräisiin opiskelumateriaaleihin, koulun välineistöön sekä useisiin opintoretkiin, joihin kaupungin rahoitus ei ole riittänyt. 

HAJALAN PÄIVÄKOTI

Hajalan viihtyisä ja lämminhenkinen yksiryhmäinen päiväkoti toimii koulun kanssa samassa pihapiirissä. Koulun läheisyys tarjoaa kylän lapsille eheän opinpolun ja perheen sisaruksille mahdollisuuden varttua samassa pihapiirissä. Koulun tilat ja henkilökunta tulevat tutuksi jo päiväkodissa ja yhteiset resurssit koulun kanssa määrittelevätkin myös päiväkodin loma-ajat.

Päiväkodin lapsilla on suuren leikkipihan ohella käytössään myös koulun ”Mettis”. Luonto on lähellä ja kylämme päiväkoti tarjoaakin lapsille kaikkea sitä hyvinvointia, mitä vain luonnosta saa.

Kodinomainen päiväkoti on remontoitu ja laajennettu 2018 ja tarjoaa lapsille myös teknisesti toimivat tilat. Yksiryhmäisyys tutustuttaa kylän lapset toisiinsa ikäryhmästä riippumatta. Tyypillisesti myös sisaruksilla on mahdollisuus viettää päiväkotiaika samassa ryhmässä. 

Päiväkodin vanhempaintoimikunta harjoittaa varainkeruuta ja järjestää lapsille vuodenkiertoon pientä lisäiloa aina kulloisenkin ideoinnin mukaan. Päiväkodin vanhempaintoimikuntaan ovat kaikki vanhemmat tervetulleita, yhteystiedot saa päiväkodista.

Koulu kyläläisten kokoontumispaikkana

Hajalan koulu- ja päiväkotikiinteistössä tapahtuu myös kouluajan ulkopuolella. Jo useamman vuoden ajan torstai-iltaisin koululla on kokoontunut kaksi perättäistä pilatesryhmää. Koulun liikuntasalissa Pomppulassa on toiminut jo vuosia MLL:n toimesta Temppukerho pienille lapsille. Koulu on tyypillinen paikka myös yhdistysten kokouksille sekä erilaisille kyläkokouksille ja -tapahtumille.

Kiinteistössä sijaitseva urheilukenttä tarjoaa monipuolisen liikkumismahdollisuuden ja siihen jäädytetään aina talviaikaan luistelukenttä ja pystytetään kaukalo. Koulun piha-alueella on myös frisbeegolfrata kaikkien ulkoilijoiden käyttöön.